Make your own free website on Tripod.com

Penggunaan Internat dalam pengajaran dan pembelajaran Prasekolah

 

 

aniheart.gif (4940 bytes)

Kuliah

2004

1. Pengenalan    kepada internet

2. Cara menggunakan browser

3. Laman web prasekolah yang menarik - cari dalam google

4. Penggunaan laman web dalam P&P

1.  Meneroka laman web Bijak.net di  http://www.bijak.net.my/lamankanakkanak.htm

  i) Daripada senarai laman kanak-kanak yang terdapat di sini, pilih 3 laman web yang amat sesuai untuk kanak-kanak prasekolah.

 ii) Nyatakan bagaimanakah bahan tersebut digunakan  dalam P&P.

 

2. Meneroka laman web Enchanted learning di http://www.enchantedlearning.com

 i) Apa bahan yang boleh digunakan daripada laman ini jika seorang cikgu ingin menyediakan sebuah persembahan tentang sebuah tema terpilih.

ii) Sediakan sebuah persembahan powerpoint dengan bahan yang dipilih.

 

3. Meneroka laman web Preschool Education di http://www.preschooleducation.com/

i) Pilih 3 buah gambar daripada ruang PreschoolColoringBook yang sesuai untuk kanak-kanak tadika tempatan.

ii) Daripada pautan maths, music & songs dan science & sensory pilih 3 aktiviti yang sesuai bagi kanak-kanak tadika tempatan.

 

4. Meneroka laman web http://members.tripod.com/~Remadevi/preschool.htm

i) Creative PreK - rujuk kepada sample lessons. Sediakan bahan resos dan aktiviti mengenai 2 tema yang berbeza (misalnya, burung, masak-masak) seperti dalam contoh tersebut. Taipkan dalam MS Word.

ii)  Daripada fail MS WORD yang telah anda sediakan, simpan (save as) lagi sekali dalam format web page.

 

 

 

 

felix.gif (2208 bytes)

Mailbox.gif (4712 bytes)Emel Saya: rema@pd.jaring.my