Make your own free website on Tripod.com

animated.gif (13045 bytes)PRASEKOLAHcat3.gif (11679 bytes)

Penggunaan Internat dalam pengajaran dan pembelajaran Prasekolah

 

 

aniheart.gif (4940 bytes)

Kuliah

15 Julai 1999

1. Pengenalan    kepada internet

2. Cara menggunakan browser

3. Laman web prasekolah yang menarik

4. Penggunaan laman web dalam P&P

1. a. Sejarah internet - Siapakah Bill Gates ?

    b. Siapakah tuanpunya internet?

    c. Berapakah bilangan orang yang menggunakan internet sekarang (di Malaysia)?

2. Netscape dan Internet Explorer

  • Belayar internet

   a. kursor / hiperlink - kursor menukarkan bentuknya

     b. back / forward - patah balik atau ke depan

     c. refresh / stop - 'load' semula / berhenti mencari tapak carian anda

     d. bookmark / favorites - simpan alamat laman web 

     e. URL - uniform resouce locator

     f. http: -

     g html -

     i. ftp -

  • Emel

http://www.hotmail.com

3. http://members.tripod.com/~Remadevi/preschool.htm

 

4. Meneroka laman-laman web mengenai preschool / kindergarten / tadika yang sesuai untuk digunakan dalam perancangan p&p kelas tadika.

Nyatakan i. Tajuk dan alamat tapak pilihan anda

                ii. Ciri-ciri keistimewaan laman ini

               iii. Apakah kandungan laman tersebut yang sesuai untuk P&P aktiviti kelas Prasekolah

(Tugasan disediakan dalam kumpulan)

Carian yahoo : http://www.yahoo.com

5. Membina sebuah laman web bertajuk 'Laman Web Tadika Saya'  -

   sama ada  i. sebagai panduan untuk guru-guru tadika

       atau ii. sebagai satu laman aktiviti kanak-kanak

(Tugasan sediakan dalam kumpulan)

 

felix.gif (2208 bytes)

Mailbox.gif (4712 bytes)Emel Saya: rema@pd.jaring.my