Make your own free website on Tripod.com

Penggunaan Internet Dalam P&P Sains

 

Beberapa pautan dari laman web http://www.enchantedlearning.com yang boleh digunakan dalam sukatan pelajaran di Malaysia.

 

Disediakan untuk pengintegrasian TMK dalam pengajaran & pembelajaran.

 

Pilih sebuah tajuk atau tema pelajaran daripada pautan yang berikut. Sediakan sebuah rancangan pelajaran dengan mengubahsuai resos yang terdapat di tapak tersebut.

 

Kemahiran: a. Copy & paste keratin atau grafik

                     b. Simpan salinan laman web dalam  folder (File> save as)

                     c. Ubahsuai dalam BM (Copy & paste gambar grafik dalam fail dokumen, MSWORD atau     

                       MSPOWERPOINT, kemudian mengubahsuai / masukkan teks dalam BM)

Pengetahuan: Isu-isu dan peraturan tentang hak cipta / copyright.

 

1.

Toothache – label the parts of a tooth

 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/anatomy/teeth/label/labeltooth.shtml

 

2.

Labels the Earth’s Oceans. 

Quiz

 

http://www.enchantedlearning.com/geography/label/labeloceans.shtml

 

3.

 

Thomas Alva Edison – read and write about him.

 

http://www.enchantedlearning.com/inventors/page/e/edison.shtml

 

 

4.

Inventors & inventions.

 

http://www.enchantedlearning.com/inventors/page/e/edison.shtml

5.

Label a Bicycle

http://www.enchantedlearning.com/devices/bike/label/

 

6.

The loudest animal on earth.

 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/whales/species/bluewhale/Loudest.shtml

 

7.

All about birds.

http://www.enchantedlearning.com/subjects/birds/

 

8.

 

All about butterflies.

http://www.enchantedlearning.com/subjects/butterfly/

 

 

9.

 

Human anatomy – label me.

http://www.enchantedlearning.com/subjects/anatomy/titlepage.shtml

 

 

10.

Plants.

http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/

 

11.

Earth – the 3rd planet

- beberapa aktiviti berkaitan dengan bumi.

http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/planets/earth/

Earth Activities

§        Earth coloring page

§        The Earth and the Moon coloring page

§        Find It!, a quiz on the Earth.

§        Label the Planet-Sun Orbital Diagram. Answers.

§        Continents Printout: Label the continents, the poles, and the equator.

12.

All about Mammals

http://www.enchantedlearning.com/subjects/mammals/

 

13.

All about dinosaurs

http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/

 

14.

Solar system and astronomy

http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/

 

Aktiviti interakif:

Interactive Puzzles
Astronomy Quizzes
Classroom Activities
Solar System Tutorial
Questions and Answers

15.

All about rainforest.

http://www.enchantedlearning.com/subjects/rainforest/

 

16.

All about sharks & whales.

http://www.enchantedlearning.com/subjects/sharks/

 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/whales/

 

 

 

Rema Devi Menon

IBMM

Emel saya : remadm@pd.jaring.my

 

Tarikh disediakan: Feb 2004